poeemapm@cytanet.com.cy
+357 22 376314

Εκστρατεία επιθεώρησης με θέμα “Εργασίες σε Ύψος”

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τους μήνες Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο του 2016, θα διεξάγει εκστρατεία με θέμα «Εργασίες σε Ύψος».

  1. Η εκστρατεία αυτή σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις αιτίες των εργατικών ατυχημάτων που συνέβηκαν κατά τα τελευταία χρόνια κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος και τη χρήση ανυψωτικού εξοπλισμού.
  1. Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα σε σχέση με την ασφαλή εκτέλεση εργασιών σε ύψος και χρήση κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού και άλλων μέσων για μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων.
  1. Στόχος της εκστρατείας είναι ο έλεγχος της συμμόρφωσης των εργοδοτών και αυτοεργοδοτουμένων προσώπων με τις διατάξεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών σε ύψος, με έμφαση στον έλεγχο του μηχανικού εξοπλισμού ανύψωσης προσώπων και των φορητών κλιμάκων.
  1. Η εκστρατεία θα διεξαχθεί σε εργοτάξια και άλλα υποστατικά, τα οποία θα επιθεωρηθούν με σκοπό την ενημέρωση των εργολάβων, υπεργολάβων και άλλων εργοδοτών ή/και αυτοεργοδοτουμένων προσώπων αναφορικά με τις πρόνοιες της νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού για ανύψωση προσώπων και τον έλεγχο συμμόρφωσής τους. Θα επιθεωρηθούν, μεταξύ άλλων, κτήρια υπό κατασκευή / επιδιόρθωση / ανακαίνιση και κεντρικά γραφεία επιχειρήσεων (εργοδοτών ή αυτοεργοδοτούμενων προσώπων) που ενοικιάζουν μηχανικό ανυψωτικό εξοπλισμό ή εκτελούν μεταφορές / μετακομίσεις ή εκτελούν εργασίες καθαρισμού κτηρίων ή εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά / ηλιακά συστήματα / διαφημιστικές πινακίδες. Επίσης, θα επιθεωρηθούν συνεργεία Δήμων / Κοινοτήτων που εκτελούν εργασίες σε ύψος με τη χρήση μηχανικού ανυψωτικού εξοπλισμού (π.χ. κλαδέματα και διακοσμήσεις), καθώς και υποστατικά οποιωνδήποτε άλλων εργοδοτών ή αυτοεργοδοτούμενων προσώπων, οι οποίοι εκτελούν εργασίες σε ύψος με τη χρήση μηχανικού ανυψωτικού εξοπλισμού.
  1. Για σκοπούς πληροφόρησης επισυνάπτεται ως Συνημμένο κατάλογος των σημείων ελέγχου στα οποία θα επικεντρωθεί η εν λόγω εκστρατεία μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις.

Διευκρινίζεται ότι εκτός από τα σημεία αυτά θα ελέγχονται, παράλληλα, και άλλες πρόνοιες της νομοθεσίας για ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους Λειτουργούς Επιθεώρησης Εργασίας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις mkouyiali@dli.mlsi.gov.cy και onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy ή/και στα τηλ. 22405612 / 22405614 / 22405676.

17 Μαρτίου 2016                                                                   ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

                                                                                                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ

                                                                                                    ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

jawad_admin

error: Content is protected !!